Bibeln säger: Kvinnor kan!

av AnnChristin Winnermyhr – som deltar i projektet ”Från Bokidé till bokmässa” och kommer att lansera sin bok i vår monter F02:55 på bokmässan i Göteborg

Är killar bättre än tjejer?

När jag var barn skrev jag ett brev till Gud: ”Käre Gud, är killar bättre än tjejer? Jag vet att du är en kille, men försök att vara rättvis.” Efter att i samband med min konfirmation ha tagit nattvarden, och miraklet uteblev, insåg jag att Gud inte fanns. Tjugo år senare mötte jag dock Gud hemma i mitt eget vardagsrum. Under en veckas tid ifrågasatte jag då hela mitt liv. Jag ville veta varför jag hade gjort de val i livet som jag hade gjort, och jag ville veta sanningen om mig själv.

Bibelns underbara berättelser om kvinnor

Vågar man då i dagens Sverige säga att man är kristen och frälst? Om jag inte hade mod skulle jag inte ha skrivit boken Bibeln säger: Kvinnor kan! Jag kommer säkert att bli kritiserad, men jag hoppas ändå att alla kvinnor som längtar efter andliga upplevelser vågar titta i Bibeln och se vilka underbara berättelser som finns där. Några av dem belyser jag i min bok.

Kyrkan har ljugit för kvinnor i alla århundraden

Kyrkan har ljugit för kvinnor i alla århundraden, och jag går och tänker på hur det hade varit om prästerskapet i stället hade predikat så som det står i originaltexten och inte fått för sig att patriarkatet är från Gud. Läser man bara Bibeln innantill märker man att kvinnan är en viktig del i samhället.

Bibeln har feltolkats till mannens fördel

Tolkningen av Bibelns skrifter, moral och etik har format vårt samhälle. Till exempel har Paulus varit en av personerna som fått ikläda sig rollen som kvinnoförtryckare med det ofta använda citatet ”Kvinnan ska tiga i församlingen”. Vad citatet betyder är dock en tolkningsfråga.

Vid alla moderniseringar av bibeltexterna har de gamla tolkningarna följt med utan att man funderat över syfte och mening med orden. Männens makt över kvinnan har fortsatt, och de som inte har accepterat detta har lämnat Bibeln och kristendomen åt sitt öde och sökt sig andra trosuppfattningar, dit jag även räknar ateism. Jag menar att Bibeln är oskyldigt dömd.

Ingen bok har påverkat oss så mycket som Bibeln

Man tror att Bibeln är skriven under tusen år eller mer av fyrtio olika författare. Det kan handla om såväl kungar, profeter och poeter som musiker, fiskare och tältmakare. Böckerna innehåller brev, poesi, sånger, juridisk dokumentation, ögonvittnen, biografier, historisk litteratur och historiska dokument. Texterna är översatt till cirka tvåtusen femhundra språk. Karaktärerna i denna böckernas bok förknippas med ordspråk, berättelser och olika uttryck. som har inspirerat mängder av yrkesgrupper, såsom författare, konstnärer och filmskapare. Den har även format våra lagar och hela vårt samhälles uppbyggnad. Kort sagt har ingen annan bok påverkat oss så mycket som Bibeln.

Jag var kvinnosakskvinna

I min ungdom hade jag rykte om mig att vara en så kallad kvinnosakskvinna. För mig var det helt enkelt viktigt med jämställdhet, och därför ville jag även skaffa mig en bra utbildning. Efter att jag utbildat mig till socionom på 1970-talet arbetade jag ett år på utbildningsdepartementet. Där märkte jag inte av någon ojämlikhet. Man var sin titel och utbildning oavsett kön. Aldrig har jag dock sett så många åsikter, men själv sökte jag någon form av moral och etik, som dessutom skulle skilja sig från den moral jag hade vuxit upp med.

Bibeln lyfter fram kvinnor

Faktum är att det var först när jag blev frälst och fick en sund relation i förhållande till livet och till tron som jag kunde förstå hur mycket vi präglas av vår historia. Vårt synsätt och våra tankemönster, våra attityder och våra referensramar har byggts upp under så långt tid att vi inte längre vet varför vi tror det vi tror och varför vi har våra åsikter om världens varande. Våra sociala vanor och ovanor samt det som gör oss till medborgare i världen påverkar oss långt mer än vad vi tror. När jag såg det började jag söka efter kunskap. Alla mina frågor fick svar.

Tycker då Gud att killar är bättre än tjejer? Det är något att fundera över. Jag gjorde det, och resultatet kan du läsa om Bibeln säger: Kvinnor kan! I min bok visar jag hur Bibelns texter lyfter fram kvinnan som betydelsefull, både för sin samtid och för framtiden.  Boken kommer ut lagom till Bokmässan i Göteborg.