Ingela Hofsten

diplomerad lektör

Min specialitet som lektör

Mina lektörsögon är extra bra på att hitta logiska luckor och språkliga missar, men givetvis tittar jag också på helheten och de olika komponenter som brukar behövas för att ett manus ska vara fullödigt. Jag läser i första hand ”klassiska romaner” för ungdomar och vuxna och så kallad feelgood. Jag tar också gärna emot manus som bygger på verkliga händelser, liksom biografier och populärvetenskapliga texter.
Med min bakgrund som radiojournalist har jag ett särskilt gott öra för manus som är avsedda att lyssnas på. Om du skriver science fiction, romance, hårdkokta deckare eller lyrik bör du i första hand vända dig till någon annan lektör än mig.

Min bakgrund

Jag är diplomerad lektör och har därutöver en utbildning till skrivpedagog, en kurs i textcoachning för journalister och lång erfarenhet av att ge återkoppling på andras texter.
Jag är också frilansjournalist. Jag skriver i en rad olika tidskrifter, gör radio, undervisar och föreläser. Därutöver är jag syntolk, det vill säga berättar för synskadade om det som syns men inte hörs i teaterpjäser och filmer.