I detta avsnitt träffar du Helena Hansen, diplomerad lektör. Vi pratar om genusmedveten text!
Helena hittar du på helenahansentexta.com